Theorie

De Zelfkonfrontatiemethode (of Zelfkennismethode) vindt haar wetenschappelijke grondslag in de Waarderingstheorie, ontwikkeld door emeritus hoogleraar Prof. Dr. H.J.M. Hermans in nauwe samenwerking met Drs. E. Hermans-Jansen, psychotherapeute.

Het begrip Zelfverantwoordelijke Zelfbepaling afkomstig van wijlen Prof. M.J. Langeveld, hetgeen tot uitdrukking brengt dat een kind in de loop van de jaren zelfkennis ontwikkelt en zich bewust wordt van morele beginselen, zodat hij als volwassene kan zeggen wie hij wel en niet is en staat voor wat hij is en doet en wil.