Vertrouwelijkheid

Als GZ-psycholoog®, Psycholoog NIP en Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP ben ik gehouden aan de Beroepscode 2015, Beroepsethiek voor Psychologen, hier te lezen

In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van de vier basisprincipes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

De inzet van mij als praktijkhouder en zorgprofessional is persoonlijk en cliëntgericht. Er is altijd een luisterend oor als zaken niet naar wens verlopen. U kunt dus te allen tijde contact met mij, A. Prakke-Greebe, opnemen als u een klacht van welke aard dan ook heeft, telefoonnummer 06-55395668. Lukt het u en mij niet er tezamen uit te komen en wilt u een gesprek met een andere psycholoog, dan kunt u contact opnemen met T. de Ruyter 06-10557795. Mocht dit u geen soelaas bieden, dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie van de NVGZP

Ook als ZKM-consultant® houd ik mij aan de NIP-code voor Psychologen.
Als ZKM-beoefenend lid van de ZKM-vereniging ben ik gehouden aan het Privacyreglement van de ZKM-vereniging. Deze vereniging kent het ZKM-vereniging-klachtenreglement.

In het algemeen geldt, daar waar een derde partij bij een onderzoek betrokken is, er geen gevoelige informatie wordt vertrekt zonder toestemming van de cliënt, ook niet als deze derde de betalende instantie is.